Văn bản/Hướng dẫn
Hướng dẫn quy trình tổng kết và in ấn dữ liệu các cấp trên csdl ngành giáo dục thành phố Hải Phòng
Hướng dẫn sử dụng phần mềm đánh giá thi đua khối các Sở GD&ĐT
Hướng dẫn bổ sung thông tin hồ sơ học sinh năm học 2019-2020