Văn bản/Hướng dẫn
Hướng dẫn sử dụng phần mềm đánh giá thi đua khối các Sở GD&ĐT
Hướng dẫn bổ sung thông tin hồ sơ học sinh năm học 2019-2020
Công văn số 1874/BGDĐT-VP ngày 28 tháng 5 năm 2020 về việc báo cáo thống kê giáo dục kỳ cuối năm học 2019 - 2020.
Công văn Số: 1874/BGDĐT-VP ngày 28 tháng 5 năm 2020 về việc báo cáo thống kê giáo dục kỳ cuối năm học 2019 - 2020.